Gallery

Video một căn cho 3 người lớn


Đây là một căn Bungalow dành cho 3 khách duy nhất được trang trí khác kiểu so với hầu hết các căn khác

Một căn phòng cho 2 khách


Đây là một căn Bungalow 2 khách duy nhất được trang trí khác kiểu so với hầu hết các căn khác

Toàn cảnh Chapa Ecolodge

Album đẹp về con người Sapa

Album con người Sapa

Album đẹp về con người Sapa

Album cảnh đẹp Sapa

Album những ảnh đẹp Sapa